مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
گزيده ای از دعای عرفه امام حسين ع

گزیده ای از دعای عرفه امام حسین ع

 

خدای خوب من پروردگارا                بغیر از تو خدائی نیست ما را

خداوندا تو هستی دادگستر            تو بنما خیر بهر ما   مقرر

واز شر ستم کاران عالم                 خداوندا بکن حفظم دمادم

ستمکاران اگر بیهوده گویند             نمیخواهند  ره  با علم  پویند

چو از گردنکشان بینی عتابی          کسی از تو نمیبیند شتابی

اگر ره دور و مقصد بس بعید است     بسوی تو فقط چشم امید است

چو من در غربت این روزگارم              امورم را به دستت میسپارم

لذا گر زندگی دشوار گردد                  تمام دشت نا هموار گردد

زمین با این فراخی تنگ گردد             مرا با وسعتش دلتنگ گردد

اگر بینم که در یک کوره راهم             نترسم چون توئی پشت و پناهم

حساب هر کسی را خوب داری          سزایش را کف دستش گذاری

رسان از درگه پاکت براتم                  بده از محنت دنیا نجاتم

                                                                             اقدس کاظمی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته