مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۹۶

 

قبل از هر آزادی به من نعمت آزادی دانستن  فکر کردن  باور کردن و از روی حق و وجدان سخن گفتن را عطا کن.

                                                                       ميلتون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته