مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
تقديم به فمينيست ها

لطيفه زير را قصد داشتم بعنوان ( جوک جمعه ) فردا برايتان بنويسم ولی ديدم خيلی بيشتر از يک لطيفه به درد مبارزه با تنک نظريهای شورای نگهبان ميخورد اينست که تا نهادهای تحميلی تعطيل نشده اند در وبلاگ امروز ميگذارم برای فردا هم خدا بزرگ است يک مطلبی پيدا ميکنم که مورد اعتراض بعضی دوستان قرار نگيرم که ميگويند ؛ فرق بين جوک و لطيفه را نميدانم؛

زنی نزد خليفه بغداد رفت و گفت : من پيغمبرم و از آسمان بمن وحی نازل ميشود . خليفه گفت مگر اين حديث را نشنيده ای که رسول ص فرمود ( لا نبی بعدی) زن گفت بلی ولی نفرمود( لا نبيه بعدی) يعنی فرموده بعد از من هيچ مردی پيغمبر نخواهد بود و نفرموده که هيچ زنی پيامبر نخواهد بود .

                                                            لطائف الطوايف


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته