مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
کاش از خودم شروع ميکردم

جوان وآزاد که بودم تصوراتم هیچ محدودیتی نداشت در خیال خودم میخواستم دنیا را تغییر دهم . پیرتر و عاقل تر که شدم ، فهمیدم نمیتوانم دنیا را تغییر دهم ، بنابر این توقعم را کم کردم و به تغییر کشور قناعت کردم ولی کشورم هم نمیخواست عوض شود،به میانسالی که رسیدم ،آخرین توانائیم را بکار گرفتم که فقط خانواده ام را عوض کنم ولی پناه بر خدا آنها هم نمیخواستند عوض شوند و اینک که در بستر مرگ آرمیده ام ، دریافته ام که : اگر فقط خود را عوض میکردم ،خانواده ام هم عوض میشدند و به پشتگرمی آنها میتوانستم کشورم را هم عوض بکنم . هیچ کس نمیداند شاید میتوانستم دنیا راهم عوض بکنم .                                                                                                                                  برگرفته از یک سنگ گور.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته