مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۹۳

 

ديناميسم سازنده ( عدالت و آزادی) پيوسته در جهت تضعيف سنتی حرکت ميکند که جامعه را به زور و نه تدبير و درايت در قبضه دارد.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته