مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۹۲

 

آزادی محدود کردن قدرت دستگاهها است نه اضافه کردن آن .

                                                                                       ويلسن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته