مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۸۹

 

ما هيچگاه نميتوانيم مطمئن باشيم  عقيده ای که سعی در سرکوب آن داريم عقيده ای غلط است .

                                                                               جان استوارت ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته