مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ما در کوير سايه خود را گشوده ايمُ

 

ما

در کویر

                   سایه خود را گشوده ایم،

انگار،

     ریشه های سبز

          درختان باغ زرد،

آتش ذخیره به اندام میکنند.

از کنده،

     دود به عالم روانه بود

خاکستر دل دلمرده ام ببین،

ققنوس،

       از میانه آن،

         سر کشیده است . 

    

                                   هرمز ممیزی

 

 

 

 

 

با سکه های رایج اعصار دور دست،

شامی نمیدهند،

غذائی نمی خرند،

این سکه ها ،قدیمی و با ارزشند و خوب،

نان را به ضرب سکه امروز می خرند.

اصحاب کهف هم اگر از غار بگذرند،

با سکه های خوب قد یمی،

گرسنه اند.      

 

                                      هرمز ممیزی

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٧/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته