مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
سازندگان تاريخ

 

هيچ شکست و پيروزی حاصل جبر تاريخ نيست  مائيم که با فعاليتهايمان تاريخ را ميسازيم.

                                                                 خليل ملکی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته