مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۸۸

 

در انتخابات مجلس هفتم با حذف عامل انديشه از رقابتهای انتخاباتی زر و زور نقش اصلی را ايفا کردند.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته