مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۷

 

                آرمان آزاديهای فردی نيازمند دولتی توانا و فعال است .

                                                                                    جان گری


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته