مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۶

 

خدا انسان را آزاد و انتخابگر آفريده است:

 

اگر ميخواستم که مردم جبرا ايمان بياورند  آيه ای ميفرستادم تا همه تسليم شوند.

                                                                                          حجرات ۱۴


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته