مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۸۵

 

تحزب و تروريسم

( تحزب ) ميوه شيرين و طبيعی جوامع آزاد و باز است ( تروريسم ) محصول تلخ و آفت زده جوامع بسته و مستبد.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته