مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۴

 

آنچه که از عدالت عزيزتر و از سيری والاتراست  آزاد بودن است  آنکس که آزادی را از من گرفت  چه چيزی با ارزش تر دارد که بمن ارمغان دهد؟

                                                                                      شريعتی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته