مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی۸۳

 

علم و هنر در فضای ناب آزادی و مدارا به بهترين وجه شکوفا ميشوند و اين نهالهای شکننده تحت هر نوع ديکتاتوری اجتماعی يا سياسی پژمرده شده و ميميرند .

                                                                       جان استوارت ميل 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته