مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۲

 

خدا بکشد استبداد را   بلکه لعنت کند استبداد را که مانع ترقی و پيشرفت شرق بوده است .

                                                                    کواکبی انديشمند وآزاديخواه سوری


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته