مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۱

 

علم و هنر در فضای ناب آزادی و مدارا به بهترين وجه شکوفا ميشوند واين نهالهای شکننده تحت هر نوع ديکتاتوری اجتماعی يا سياسی پژمرده شده و ميميرند.

                                                                            جان استوارت ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته