مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ملی شدن صنعت نفت

 

مروری بر اسناد سیاسی انگلستان:

 

آنجا که منافع نفتی حیاتی ما مطرح است نمیتوانیم در باره قانون و رفتار عادلانه مبادی آداب باشیم.(1)

 

ایران با حکومت خود کامه مطلق بهتر از هر نوع حکومت دیگری قابل اداره است.  (2)

 

ایرانیان نه به آن اندازه نیرومندند و نه چنانکه باید برخوردار از سلامت اخلاقی که هرگز بتوانند دولت دموکراتیک راستینی تشکیل دهند و بر کشور خویش حکومت کنند.(3)

 

ایران موردی شفا ناپذیراست که از تجویز نسخه ای مداخله جویانه اجتناب نا پذیر مینماید. (4)

 

1-بخشی از نامه سفیر انگلستان به سر کنسول خود در اهواز

2- United Kingdom (U.K.) government. Ministry of information ,over seas planning

committee

3-W.N.Cuthbert , 3 July 1946 (E6501/401/34) (PRO)

4- Skrine , 5 June 1946 (G543/56/46)(PRO).

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٢/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته