مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۷۸

 

فکر آزادی همسال و معاصر ظلم و تعدی است و جنبش آزاديخواهی هميشه در اثر مظالم استبدادو آزار ستمگران بوجود آمده است .

                                                                        ويليام دوگلاس


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٢/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته