مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۷۷

 

      نه فقط حضور احزاب که جناح بندی نيز با حکومت خودکامه ناسازگار است .


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٢/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته