مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
پنبه پاپها کنون زده ای

 

 

به همت « شیرین عبادی » قاضی پرافتخار ایرانی

  پنبه پاپها کنون زده شد!

 

 

  پنبه پاپها کنون زده ای !

 پاپ های بی انصاف،

با چه رويی قرون وسطی را؟

با چه روئی رقیب تو شده اند؟

فقها، پنبه های تر دارند،

پنبه پاپها، کنون زده ای،

وه چه شیرین عبادتی کشتی،

معنی قاضی مسلمانی،

افتخار تمام ایرانی.

  

 

هرمز ممیزی  18/7/1382

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٧/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته