مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۷۲

 

     آزادی هيچگاه انتظار ما را ندارد بايد در طلبش از دل و جان دريغ نکنيم چه در هيچ جائی از زوايای تاريخ سراغ نداريم آزادی و دموکراسی سهل و ساده تحصيل شده باشد .

                                                                           امرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٢/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته