مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۹

 

آزادی بيش از همه از دست کسانی ضربه ميخورد و ضربه ای شکننده که برای نيل به آن کوتاه ترين راه را انتخاب ميکنند و سريعترين مرکب را .

                                                                                    چه گوارا


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٢/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته