مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۶۸

 

بجای خاموش کردن چراغ انديشه ديگران  به روشن کردن چراغ خويش بپرداز.

                                                                                                  ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٢/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته