مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۶۷

 

با آنچه ميگوئی مخالفم  اما تا پای جان از حق تو دفاع ميکنم که سخن ات را بگوئی.

                                                                                      ولتر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٢/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته