مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
نغمه آزادی

 

تا نغمه آزادی از نای تو می آید               شبنامه به دیدار شهلای تو می آید

چشمم همه برفردا،گوشم سخن فردا          یعنی که امید است این فردای تو می آید

زیر فلک اطلس، ازاد شود هر کس         زیرا که ز شرق و غرب ایمای تومی آید

آواز دهل از دوردر گوش همی آید          در گوش دلم اما، آوای تو می آید

پائیز وطن گلریز، اما به بهاران نیز        شرم از نم گلهای نعنای تو می آید

این نظم خیال انگیزپرورده تهرانست      انگار ز یوش این بارنیمای تو می آید

امواج نوین این بار بر سینه من انبار       هرمز زهوای نفس همتای تو می آید

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٢/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته