مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۵

 

استبداد قانونی به مراتب بدتر از استبداد غير قانونی است . قانون نيز اگر بت شود زنجير ميشود.

                                                                                    اتين لابوئی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته