مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۴

 

اگر نميخواهيم فطرت انسانی خود را تحقير يا انکار کنيم بايد در حفظ حد اقل قلمرو آزادی فردی تلاش کنيم.

                                                                             جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته