مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۳

انسان جهنم انتخابی را از بهشت تحميلی بيشتر دوست دارد زيرا ندای فطرت و طبيعت بشر اين است که : بگذار من خودم باشم.

                                                           


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته