مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۱

 

اگر آزادی و نظارت همگانی نباشد دولتها به سوء استفاده از قدرت تمايل مييابند آری بايد به قدرت بيشتر بدبين بود تا رذالت چون قدرت بطور کلی مفسد است .

                                                                                    لرد آکتون


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته