مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۹

 

 

    عادلترين مردم کسی است که آنچه را بر خود نمی پسندد بر ديگران نپسندد .

                                                                       حضرت محمد ص


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته