مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
زندگی

زندگی

زندگی با همهِ خوب و بدش یک سفر است"

هر که ویزاش فقط چند شبی معتبر است

یک خیابان و گذرگاه توقف  ممنوع

تند باید برود ، هر که در آن رهگذر است

مطلقا تا ته خط دور زدن ممکن  نیست

اشتباهی بروی ،گم شدن و درد سر است

زیر سنگینی این بار که بر دوشت هست

حاصلت آرتروزگردن و دیسک کمر است

توی این راه به هر کس که رسیدم  دیدم

بدتر از من غمکی دارد و کلا پکر است

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

گفته بودند که او مرشد و صاحب نظر است

خنده ای کرد و بفرمود کجا  آمده ای

من خودم ، مشکلم از هر که بگی بیشتراست

در میخانه ببستند و پلمبش کردند

در تزویر و ریا بازتر از هر چه در است

مشکلی بدتر از این مشکل هوشیاری نیست

ای خوش آنکس که به کل از همه جا بی خبراست

گفتم این شاخصه ها ذوق مرا خوشکانید

گفت امروزه فقط پول پرستی هنر است ."


نقد و نظر () | ۱۳٩٤/۱/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته