مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۸

 

اجتماعی اخلاقی است که در آن عظمت و بزرگی انسان مورد احترام باشد  جامعه خوب و اخلاقی از مردمی آزاد و اخلاقی به وجود ميايد  آزادی و اخلاق دست به دست هم پيش ميروند يکی بدون ديگری نا ممکن است .

                                                                         جان استوارت ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته