مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۴

...با اينکه رای گيری و رای دادن آزاد است  ولی رايها و نظرها آزاد نيستند بلکه با تبليغات و تلقينات و اغوا و فريب  رايها و نظرها را جهت داده و به زنجير گرفته اند .

                                                                           زنده ياد دکتر علی شريعتی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته