مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ثبات ابدی (قانون)

 

ميان روش علوم اجتماعی و علوم طبيعی دوگانگی بنيادين وجود دارد . ماهنوز کلمه(قانون) را هم برای قواعد غير قابل تغيير حاکم بر طبيعت و هم قواعد متغيير حاکم بر روابط انسانها بکار ميبريم و از اين موضوع خودکامگان که هيچ تغييری را بر نمی تابند و تصور هر تحولی را به زيان امتيازات ويژه خود ارزيابی ميکنند  سوء استفاده مينمايند و در ثبات ابدی (قانون) پافشاری ميکنند .


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته