مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۲

 

پادشاهی که عدل نکند و نيکنامی توقع دارد بدان ماند که جو همی کارد واميد گندم دارد.

                                                                                       سعدی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته