مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۱

 

تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميايند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان ميباشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند.

                                                         ماده يک اعلاميه جهانی حقوق بشر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته