مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۹

 

دادکن  از همت مردم بترس                    نيمه شب از تير تظلم بترس

                                                                                   نظامی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته