مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
حرف مرد يکی است

بيست و پنج سال قبل در چنين روزهائی ميگفتيم:

                                    يک مملکت يک دولت   آنهم به رای ملت

بعد از گذشت بيست و پنج سال هنوز ميگوئيم:

                                    يک مملکت يک دولت   آنهم به رای ملت


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته