مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۷

حقوق طبيعی حقوقی است که انسان به خاطر انسان بودنش از بدو تولد از آن برخوردار است . اين حق را نه تنها فرد يا حکومت نميتواند از انسان سلب کند بلکه خود انسان هم نمی تواند اين حق را به ديگری واگذار کند . به عبارت ديگر انسانها دارای حقوقی هستند که در ذات آنها نهفته است از آن جمله حق زندگی و حق ازادی.

                                                                         ماکس وبر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته