مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۶

 

اگر چه انواع حکومتها مانند توتاليتر وسلطنتی در عمل نافذ تر و بيش از دموکراسی کاربرد دارند ولی برای جامعه خطرناکتر از دموکراسی هستند.

                                                                                جان ديوئی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته