مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
وجه مشترک

 

هر نمدن ويژگيهای خودش را دارد   اما شايد بتوان ادعا کرد  که وجه مشترک همه تمدنها  ميل به سلطه آنها بر ساير تمدنهاست.

                                                                            ويل دورانت


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته