مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر های انديشه عدالت و آزادی ۴۳

تاريخ تحقق دموکراسی

۱- انگلستان             سال ۱۸۳۲ ميلادی

۲- سوئيس              سال ۱۸۴۷ ميلادی

۳- فرانسه               سال ۱۸۷۰ميلادی

۴-سوئد                  سال۱۹۰۷ميلادی

۵-آلمان                  سال۱۹۱۸ميلادی

۶-ايران                   هر موقع شياطين از خدابیخبر و رياکاران قشری وظاهر بين بگذارند.


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته