مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
عدالت و آزادی ۴۲

 

نهاد های آزادی خواهی برای فرمانروايانی که دو ستار قانون باشند به منزله پناهگاه   است نه مانع .

                                                                                 تاليران


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته