مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
عدالت و آزادی ۴۱

انسانها ، اساسا عواملی آزاد هستند ، هر چند نه فارغ از قیود و شرایط،

یکی از قیود و شرایط انسان، میرائی اوست و یکی دیگر زاد و ولد او،

این واقعیت که هر انسانی، در جهانی از پیش موجود زاده میشود، آغازی

تازه است که آزاد است تا تفاوتی  بوجود آورد.                               

 

                                                                   خانم هانا آرنت

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته