مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
عدالت و آزادی ۴۰

 

نوش بين در ( داد ) واندر ظلم نيش             رو مراقب باش بر احوال خويش

                                                                                        مولوی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته