مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
عدالت و آزادی ۳۸

 

آنگاه ميان آنان دادگرانه سازش دهيد و به داد بکوشيد که خداوند دادگران را دوست دارد.

                                                                            سوره حجرات ۴۹ - ۹


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته