مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
عدالت و آزادی ۳۷

 

 

     ... و چون داوری کردی به عدل و داد  داوری کن  که خداوند دادگران را دوست دارد.

 

                                                                              سوره مائده ۵-۴۲


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته