مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
هنر ۲

 

 غير از هنر که تاج سر آفرينش است         بنياد هيچ سلطنتی پايدار نيست

                                                                                                   ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته