مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
عدالت و آزادی ۳۳

 

آزادی تنها ارزش جاودانه تاريخ است.

                                                              آلبر کامو


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته